Social Media

Pinterestgoogleplus ยูทูป stumbler instagram  bloggr RSS Flickr Twitter linkedindiggเฟซบุ๊ค Tumblr nuffnang_bid = "98bf6a4f3c2a78f32162517ab9193b9a"; document.write('' );

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

V Viang Lifestyle Mall หนองคาย
Vviang Lifestyle Mall
     Vviang Life Style Mall - Community Mall ขนาด 11,156 ตารางเมตร ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การบริหารของบริษัท อุรุดล จำกัด ออกแบบให้มีความทันสมัย แต่ยังคงสื่ออารยธรรมความเป็นอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน โครงการมีความมุ่งหวังที่จะสร้างทางเลือกแนวใหม่ให้กับประชากรชาวหนองคายและชาวลาวที่เดินทางข้ามแดนมาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว ได้มีสถานที่จับจ่าย ช็อปปิ้ง ทานอาหาร พักผ่อน ตลอดจนเจรจาธุรกิจ พบปะเพื่อนฝูง ในบรรยากาศและประสบการณ์แบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน Vviang Life Style Mall  จะเป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างไปจากห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ในหนองคายปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

สถานที่นัดพบแห่งใหม่ใจกลางเมือง..
สะดวก สบาย สไตล์คุณ

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
     โครงการ Vviang Life Style Mall เป็นโครงการ Community Mall ขนาดกลาง ตั้งอยู่บนที่ดิน ขนาด 6-3-89ไร่ (11,156 ตารางเมตร) ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้การบริหารของบริษัท อุรุดล จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาที่ดินดั้งเดิมของผู้ถือหุ้นให้เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทางผู้ถือหุ้นได้ทำการวิจัยข้อมูลและแนวทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคายจนถึงทั้งภาพรวมของประเทศ และภูมิประเทศโดยรอบ เพื่อเป็นพื้นฐานการตัดสินใจในการลงทุน จึงเป็นที่มาของโครงการ Vvinag Lifestyle Mall
     โครงการ Vviang Lifestyle Mall ได้รับการพัฒนาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ด้วยแนวทางความคิดที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียงและประชากรลาว ด้วยความใส่ใจในทุกด้าน แม้แต่รูปแบบของตัวอาคารที่ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย แต่ยังคงสื่ออารยธรรมความเป็นอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน โครงการมีความมุ่งหวังที่จะสร้างทางเลือกแนวใหม่ให้กับประชากรชาวหนองคายและชาวลาวที่เดินทางข้ามแดนมาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว ได้มีสถานที่จับจ่าย ช็อปปิ้ง ทานอาหาร พักผ่อน ตลอดจนเจรจาธุรกิจ พบปะเพื่อนฝูง ในบรรยากาศและประสบการณ์แบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน Vviang Life Style Mall  จะเป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างไปจากห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ในหนองคายปัจจุบันโดยสิ้นเชิง


ติดต่อเรา
บริษัท อุรุดล จำกัด
ที่อยู่ 1167/2-3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร.042-423224 , 084-6591599
E-mail : Urudol.nongkhai@Gmail.com
Facebook:  https://www.facebook.com/526821440750676


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น